Beviszlek az órára, jó?

A Magyartanárok Egyesületének konferenciája
A kortárs magyar kispróza változatai
2010. április 17.  szombat 10 órától
Kossuth Klub, 1088 Múzeum u. 7.
9.00-10.00 Regisztráció
10.00-12.00 Margócsy István: A nagyregény árnyékában
A rövid prózai elbeszélés a XX. század utolsó harmadában
Bengi László:  Irodalomtörténeti kánon és kanonizált irodalomtörténet: néhány esettanulmány a kilencvenes évek magyar
rövidprózájából
Dérczy Péter: Kortárs változatok kisprózai formákra – már ha
vannak ilyenek…
Vári György: Szmrty vagy amit akartok
A magyar kispróza 20 éve
12.30-14.00
Kerekasztal-beszélgetés írókkal, vezeti Károlyi Csaba
Grecsó Krisztián – Háy János – Parti Nagy Lajos – Schein Gábor
14.30-16.00
Szemináriumok  (választható)
Kucserka Zsófia: A saját olvasat kimunkálása – értelmezési stratégiák
Tóth Krisztina egy novellájának középiskolai feldolgozásához
Szakács Emília: Valóságok rétegei – szövegrétegek Vörös István novelláiban
Tamás Ferenc: Nézőpontok és beszédmódok néhány kisprózai alkotásban
A szünetekben: ismerkedés folyóiratokkal
Csillagszálló, Csodaceruza, Jelenkor, Holmi, Prae, Szépirodalmi Figyelő
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Hozza el kollégáit, tanítványait!
A részvétel ingyenes